Przypomnienie o terminie płatności


DRODZY RODZICE

Termin płatności czesnego w przedszkolu i żłobku "Sportuś" upływa 5-go każdego miesiąca.

W przypadku braku wpłaty w terminie nie będą przysługiwały zwroty stawki żywieniowej za nieobecności dzieci. Ponadto każdy dzień zwłoki w płatności czesnego będzie obciążony odsetkami.

Prosimy o terminowe wpłaty.

Sportuś - przedszkole sportowo językowe