Otwarty Mail przedszkolny


Chcąc sprostać Państwa potrzebom a także zadbać o jeszcze lepszy przepływ informacji między Rodzicami a Przedszkolem uruchamiamy otwarty mail przedszkolny gdzie będą zamieszczane wszystkie niezbędne informacje o życiu przedszkola, zmiany dni i godzin przeprowadzanych zajęć jak również terminy dodatkowych imprez organizowanych w Przedszkolu.

Będziemy czekać tam na Państwa sugestie i propozycje które mogłyby poprawić działanie Naszej placówki.

Adres i hasło do maila będą Państwo mogli uzyskać w biurze przedszkola u dyrektora Naszej Placówki.

Sportuś - przedszkole sportowo językowe